Ahlaksızlar!..

Böyle şey olmaz.

Midem bulandı.

İğrendim.

Tiksindim.

İktidar yandaşı ve yalakası bir gazetenin sürmanşetinde bir illüstrasyon var.

Güya 19 Mayıs'ı kutluyor.

Acımasızca Sultan Vahdeddin ile Damat Ferit'i Atatürk'le yan yana gösteriyor.

İki hain ve bir kahraman birlikte.

Bunlar geri zekalı.

Tarihi gerçeklere gözlerini yumup, kafalarına göre sahte bir tarih anlayışı uydurmuşlar.

Mustafa Kemal Paşa bir ulusun kurtuluşunu kafasına yerleştirmiş.

O dahi bir stratejisyen ve taktisyen.

Elbette vatanın ve milletin kurtuluşu için zamanın tüm koşullarından yararlanacaktır.

Mustafa Kemal'i Samsuna 9. Ordu müfettişi olarak Vahdettin göndermiştir.

Göndermştir ama niye göndermiştir?

Asla bir kurtuluş mücadelesi gayesi yoktur.

O çoktan teslimiyete inanmış, İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olmuş, Avrupa'ya sığınma planları yapmaktadır.

Bütün derdi, İngilizlere yaranmak, onlarla iyi geçinmektir.

İşgalci İngilizler Anadolu'daki kargaşadan şikayetçidirler.

Bu durumu değerlendiren vatansever Osmanlı Genel Kurmayı, Mustafa Kemal Paşa ile bir plan yaparak Samsuna gidişi organize etmişlerdir.

Gaye, o bölgedeki iç isyanları bastırmak, silahsızlanmayı sağlamak, işgalci İngilizlerin istediği süküneti oluşturmaktır.

İşte Vahdettin ve Damat Ferit bu koşullarla bir görevlendirme yapmışlardır.

Ne zaman ki Mustafa Kemal Paşanın gerçek gayesi, kurtuluş çabası anlaşıldığında görev iptal edilmiş, Paşa geri çağrılmış, peş peşe idam fermanları yayınlanmıştır.

Mustafa Kemal de, olup bitenin doğal sonucu olarak üniformalarından sıyrılarak, sine-i milletine sığınmıştır.

Hal böyle iken iki haini Büyük Önder'le birlikte göstermek, tarihin gerçeklerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhuna ihanettir.

Yuh olsun.

Benden söylemesi.

https://www.youtube.com/watch?v=G4FpFpREG_U

YORUM EKLE